President Obama Calls Boston Marathon Bombings ‘An Act Of Terror’

President Obama on Tuesday called Monday’s bombings in Boston ‘an act of terror’.

WATCH RAV LIVE ON RUMBLE