Ben Bergquam confronts Jerry Nadler

Ben Bergquam confronts Jerry Nadler

WATCH RAV LIVE ON RUMBLE